Heeft u een klacht?

 

Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Ik ben als mondhygiëniste lid van het NVM dus automatisch aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.

Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

www.skge.nl