Heeft u een klacht?

 

Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Ik ben als mondhygiëniste lid van het NVM dus automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.

Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:
Klachtencommissie Paramedici
Postbus 18800
3501 CV Utrecht
www.klachtencommissieparamedici.nl